Vrije dagen/Schoolvakanties 2023-2024
Vrije dagen tijdens het 1ste trimester


- maandag 2 oktober: pedagogische studiedag

- zaterdag 28 oktober t.e.m. zondag 5 november: herfstvakantie

- zaterdag 23 december t.e.m. zondag 7 januari: kerstvakantie


Vrije dagen tijdens het 2de trimester


- vrijdag 15 maart: pedagogische studiedag

- zaterdag 10 februari t.e.m. zondag 18 februari: krokusvakantie

- zaterdag 30 maart t.e.m. zondag 14 april: paasvakantie


Vrije dagen tijdens het 3de trimester


- woensdag 1 mei: feest van de arbeid

- donderdag 2 mei: vrij gekozen dag

- donderdag 9 mei: O.L.H.Hemelvaart

- vrijdag 10mei: brugdag, vrij

- vrijdag 17 mei: vrij gekozen dag

- maandag 20 mei: Pinkstermaandag


Belangrijke data:


Schoolfeest: zaterdag 27 april (o.v.)

Schoolreizen: donderdag 16 mei