Vrije dagen/Schoolvakanties 2022-2023
Vrije dagen tijdens het eerste trimester


- woensdag 12 oktober: pedagogische studiedag

- zaterdag 29 oktober t.e.m. zondag 6 november: herfstvakantie

- vrijdag 11 november: Wapenstilstand/Sint-Maarten

- maandag 14 november: pedagogische studiedag

- zaterdag 24 december t.e.m. zondag 8 januari: kerstvakantie


Vrije dagen tijdens het tweede trimester


- vrijdag 10 februari: pedagogische studiedag

- zaterdag 18 februari t.e.m. zondag 26 februari: krokusvakantie

- zaterdag 1 april t.e.m. zondag 16 april: paasvakantie


Vrije dagen tijdens het derde trimester


- dinsdag 2 mei: vrij gekozen dag

- donderdag 18 mei: O.L.H. Hemelvaart

- vrijdag 19 mei: brugdag

- vrijdag 26 mei: vrij gekozen dag

- maandag 29 mei: Pinkstermaandag


Belangrijke data:


Schoolfeest: … (nog te bepalen)

Schoolreizen: donderdag 25 mei